1. TOP
 2. 関西
 3. 兵庫県
 4. 私立
 5. 関西学院大学
大学 私立 /兵庫県

関西学院大学 かんせいがくいんだいがく

学部・学科情報Department

神学部

定員
30名
初年度納付金
1,136,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文学部

文化歴史学科哲学倫理学専修

定員
51名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文化歴史学科美学芸術学専修

定員
52名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文化歴史学科地理学地域文化学専修

定員
43名
初年度納付金
1,135,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文化歴史学科日本史学専修

定員
43名
初年度納付金
1,135,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文化歴史学科アジア史学専修

定員
43名
初年度納付金
1,135,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文化歴史学科西洋史学専修

定員
43名
初年度納付金
1,135,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

総合心理科学科心理科学専修

定員
175名
初年度納付金
1,316,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文学言語学科日本文学日本語学専修

定員
75名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文学言語学科英米文学英語学専修

定員
128名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文学言語学科フランス文学フランス語学専修

定員
64名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

文学言語学科ドイツ文学ドイツ語学専修

定員
53名
初年度納付金
1,135,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

社会学部

社会学科

定員
650名
初年度納付金
1,134,500円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

法学部

法律学科

定員
520名
初年度納付金
1,138,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/裁判官/検察官/司法書士/弁理士

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

政治学科

定員
160名
初年度納付金
1,138,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/裁判官/検察官/司法書士/弁理士

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

経済学部

定員
680名
初年度納付金
1,137,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

商学部

定員
650名
初年度納付金
1,137,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/公認会計士/税理士/日商簿記検定

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

人間福祉学部

社会福祉学科

定員
110名
初年度納付金
1,352,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会福祉士/精神保健福祉士

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

社会起業学科

定員
90名
初年度納付金
1,352,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

人間科学科

定員
100名
初年度納付金
1,350,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/学芸員/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

国際学部

国際学科

定員
300名
初年度納付金
1,443,500円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/学校図書館司書教諭/社会教育主事

キャンパス所在地
西宮上ケ原キャンパス
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 • 阪急「甲東園駅」から徒歩12分。「甲東園駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。「仁川駅」から徒歩12分。JR「西宮駅」からバス15分。

教育学部

教育学科

定員
350名
初年度納付金
1,448,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/小学校教諭免許状/幼稚園教諭免許状/特別支援学校教諭免許状/保育士

キャンパス所在地
西宮聖和キャンパス
兵庫県西宮市岡田山7-54
 • 「門戸厄神駅」から徒歩13分。

総合政策学部

総合政策学科

定員
学部計495名
初年度納付金
1,492,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/TOEIC(R)/TOEFL(R)

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

メディア情報学科

定員
−名
初年度納付金
1,492,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

都市政策学科

定員
−名
初年度納付金
1,492,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/2級建築士/1級建築士/木造建築士

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

国際政策学科

定員
−名
初年度納付金
1,492,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

理学部

数理科学科

定員
54名
初年度納付金
1,666,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

物理・宇宙学科

定員
60名
初年度納付金
1,706,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

化学科

定員
66名
初年度納付金
1,706,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状/危険物取扱者/消防設備士/溶接技能者

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

工学部

定員
265名
初年度納付金
1,706,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

生命環境学部

生物科学科

定員
61名
初年度納付金
1,706,000円
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

生命医科学科

定員
84名
初年度納付金
1,706,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

環境応用化学科

定員
83名
初年度納付金
1,706,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

高等学校教諭免許状/中学校教諭免許状

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。

建築学部

建築学科

定員
132名
初年度納付金
1,709,000円
学べる学問
取得を目指せる資格

2級建築士/1級建築士/木造建築士/2級建築施工管理技士/1級建築施工管理技士

キャンパス所在地
神戸三田キャンパス
兵庫県三田市学園2-1
 • JR「新三田駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。神戸電鉄「南ウッディタウン駅」からバス「関西学院前」下車すぐ。
※理学部・工学部・生命環境学部・建築学部は、2021年4月開設。
※資格の取得は履修科目などにより異なる場合があります。
※「取得を目指せる資格」は、各学校および(株)ディスコが調査した内容を掲載しております。学校案内および学校ホームページ等でご確認ください。

この学校を見た人が見たほかの学校

最近チェックした学校